Giới thiệu Học viện Kinh tế - Năng lượng

Học viện Kinh tế - Năng lượng, Cơ quan sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo trực thuộc Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ.

Học viện có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu (gồm dấu ướt và dấu nổi), tài sản, tài chính và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Học viện theo mô hình khoa học - sản xuất, đào tạo và triển khai ứng dụng. Học viện hoạt động trong phạm vi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo được ký kết giữa Chính phủ với các quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế.
Học viện Kinh tế - Năng lượng hoạt động đào tạo, triển khai ứng dụng về lĩnh vực kinh tế và năng lượng thuộc phạm vi các đề tài, dự án, công trình khoa học do Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ và Học viện chủ trì.

Tên gọi tiếng Việt:                HỌC VIỆN KINH TẾ - NĂNG LƯỢNG
Tên giao dịch quốc tế:    Academy of Economics and Energy
Tên viết tắt tiếng Anh:   AEE

Trụ sở chính:
Địa chỉ:       207/3 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (028) 6269 7600 - 6269 7608
Facsimile:   (028) 6269 7605
E-mail:        hocvienktnl@gmail.com    
Website:      http://www.aee.edu.vn 

Cơ quan đại diện:
Địa chỉ:       5 Nguyễn Thị Định, thị trấn Nàng Mau, Vị Thuỷ
                             Hậu Giang
Điện thoại:  (0711) 357 3344
Facsimile:   (0711) 358 2297
E-mail:        hvktnlhg@gmail.com     
Website:      http://www.aee.edu.vn 
Học viện có Tạp chí khoa học và Website.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Bộ môn:
1. Bộ môn Khoa học cơ bản
2. Bộ môn Cơ - Điện tử
3. Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

4. Bộ môn Toán học tính toán
5. Bộ môn Kế toán định hượng
6. Bộ môn Khoa học giáo dục
7. Bộ môn Khoa học quản lý
8. Bộ môn Kinh tế
9. Bộ môn Năng lượng học

Cơ quan chức năng:
1. Văn phòng
2. Phòng Tổ chức - Cán bộ
3. Phòng Đào tạo
4. Phòng Sau đại học

5. Phòng Hợp tác quốc tế
6. Phòng Kinh tế - Tài chính   
7. Phòng Quản trị - Thiết bị
8. Ban Thanh tra - Pháp chế

9. Website: http://www.aee.edu.vn  

CƠ QUAN TRỰC THUỘC
1. Viện Du lịch
2. Viện Sư phạm kỹ thuật
3. Viện 
Nghiên cứu Đô thị và Phát triển vùng
4. Trung tâm Dự án
5. Trung tâm Máy tính
6. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng mới
7. Trung tâm Quản lý chất lượng
8. Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ
9. Thư viện
10. Tạp chí Khoa học


Hội đồng Khoa học và Đào tạo:
Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện là tổ chức tư vấn cho Giám đốc về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Tổ chức thẩm định, chủ trì xây dựng các đề tài, dự án có quy mô lớn, đa ngành và mức độ phức tạp cao. 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
Học viện hoạt động đào tạo cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế và năng lượng thuộc phạm vi các đề tài, dự án, công trình khoa học do Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam và Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ giao.
Triển khai nhiệm vụ đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và chuyên môn nghiệp vụ, nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác đề tài, dự án, công trình khoa học đang thực hiện tại Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam và Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ.
Tổ chức biên soạn, duyệt, in, phát hành tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Việc tổ chức biên soạn, duyệt, in, phát hành tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định của pháp luật.
Hợp tác với các trường đại học trong nước và nước ngoài thực hiện công tác đào tạo theo quy định của pháp luật.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Học viện thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học - sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và Luật Giáo dục, tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề do yêu cầu kinh tế - xã hội đặt ra.
Học viện được quyền hợp tác nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học, các trường đại học ở trong và ngoài nước và với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
Học viện xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có quy mô toàn Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam. Quản lý và điều phối hoạt động của các phòng thí nghiệm trung tâm dùng chung của Học viện và các phòng thí nghiệm trọng điểm được đặt tại Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ.
Các Bộ môn, các Trung tâm khoa học trực thuộc Học viện xây dựng và quản lý các dự án, các chương trình mục tiêu tăng cường trang thiết bị cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị. Tham gia vào việc xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị, các phòng thí nghiệm trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm của Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ.


Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây