Chương trình khung đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Thứ tư - 01/06/2016 14:32
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60140114
(Kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-ĐHSP ngày 26 tháng 10 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
 
STT
 
 
Mã HP
 
TÊN HỌC PHẦN
 
Số TC
A PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 7
 
1.
 
SKU.TR.501
Triết học
Philosophy
 
4
 
2.
 
SKU.NN.502
Ngoại ngữ
Foreign language
 
3
B PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ 15
Học phần bắt buộc 11
 
3.
 
SPU.TQ.503
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục
Research methodology in educational sciences
 
3
 
4.
 
SPU.TQ.504
Lý luận dạy học đại học
University teaching didactics
 
3
 
 
5.
 
 
SPU.QL.505
Toán thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục
Statistical mathematics in Educational Sciences Research
 
 
2
 
6.
 
SPU.QL.506
Quản lý sự thay đổi trong giáo dục
Change Managment in Education
 
3
Học phần tự chọn (Chọn 4 tín chỉ) 4
 
7.
 
SPU.QL.507
Xu thế phát triển giáo dục
Development Trends in Education
 
2
 
8.
 
SPU.QL.508
Lý luận về giáo dục giá trị
Theories of Values Education
 
2
 
9.
 
SPU.QL.509
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục - Đào tạo
Ho Chi Minh’s Thought on Education - Training
 
2
 
 
10.
 
 
SPU.QL.510
Kỹ thuật xây dựng, quản lý văn bản GD và ĐT
Engineering  of  Construction  and  Management  of Education and Training Documents
 
 
2
C PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 22
Học phần bắt buộc 15
 
11
 
SPU.QL.511
Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học hiện đại
Some Basic Issues of Modern Psychology
 
3
 
12
 
SPU.QL.512
Một số vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại
Some Basic Issues of Modern Education
 
3
 
 
13
 
 
SPU.QL.513
Lý luận về QLGD và QL nhà trường
Theories  of  Educational  Management  and  School Managment
 
 
3
 
14
 
SPU.QL.514
Quản lý phát triển các nguồn lực trong giáo dục
Managing the Development of Resources in Education
 
3
 
15
 
SPU.QL.515
Tâm lý học quản lý và lãnh đạo
Management and Leadership Psychology
 
3
Học phần tự chọn (Chọn 7 tín chỉ) 7
 
16
 
SPU.QL.516
Giáo dục học so sánh
Comparative Education
 
2
 
17
 
SPU.QL.517
Kế hoạch hóa phát triển giáo dục
Planning in Educational Development
 
3
 
18
 
SPU.QL.518
Quản lý văn hóa nhà trường
School Culture Managment
 
2
 
19
 
SPU.QL.519
Quản lý tổ chức
Organization Management
 
2
 
 
20
 
 
SPU.QL.520
Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong QLGD
Inspection,  Testing  and  Evaluation  in  Educational Management
 
 
2
 
21
 
SPU.QL.521
Quản lý chất lượng giáo dục
Education Quality Management
 
2
 
22
 
SPU.QL.522
Chính sách và chiến lược phát triển giáo dục
Policies and Strategies for Educational Development
 
3
D LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 7
Tổng số tín chỉ 51

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Mã bảo mật   

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây